De tests

Er kunnen twee soorten tests worden afgenomen:

De tests worden afgenomen door onze speciaal getrainde, deskundige zorgprofessionals. Onder toezicht van een hiervoor bevoegd arts.

De Antigeen test is de Biozek Antigen rapid test. De Antibody test is de Biozek Antibody rapid test. Beide tests zijn CE-gekeurd.

Beide tests worden gemaakt door de firma Biozek in Apeldoorn. De Nederlandse Defensie en diverse Nederlandse en buitenlandse (Engeland, Duitsland, Rusland, etc.) ziekenhuizen maken van deze testen gebruik vanwege de hoge specificiteit en nauwkeurigheid.

Specificaties antigeen test (neustest)

Uitslag binnen: 12 minuten
Specificiteit: 100%
Sensitiviteit: 93,7%
Afname middels een nasofaryngeale swab (via de neus)
Afname door een medisch professional
De test heeft een CE-markering

De sneltest bestaat uit een test die via de neusswab wordt gedaan. Met behulp van een transporteer staafje wordt het te testen materiaal van de keelholte genomen. Die gaat daarna in een vloeistof waarin de deeltjes worden opgenomen en verdeeld. Twee druppels van deze vloeistof worden op een detecteerstrip aangebracht en daar wordt gedetecteerd of er een COVID-19 virus aanwezig was in de keelholte. Op de strip staat een C en een T bij de antigen test. De C is de controle lijn, dat wil zeggen dat de test goed gedaan is en de T lijn bepaald of er sprake is van een infectie of niet. Geen streep bij de T lijn is geen infectie (negatief), een lichte of dikkere streep betekend dat iemand geïnfecteerd is (positief).

De specificiteit van de test is 100%, dat wil zeggen dat het exacte COVID-19 virus wordt gedetecteerd. De test is ook 100% nauwkeurig als men negatief is. De test is 93,7 % nauwkeurig als men positief getest wordt. Deze gegevens komen van het Streeklab in Amersfoort dat ook werkt voor het RIVM.

Specificaties antibody test (bloedtest)

Uitslag binnen: 12 minuten
Specificiteit en nauwkeurigheid IgG: 98%
Specificiteit en nauwkeurigheid IgM: 96%
Afname middels een bloedtest (vingerprik)
Afname door een medisch professional
De test heeft een CE-markering

Voor de antibody test, een bloedtest, wordt door middel van een vingerprikje een druppeltje bloed genomen en op de het teststripje aangebracht. Daarna worden twee druppels buffetvloeistof toegevoegd en trekt de vloeistof over de detectiestrip omhoog naar de C lijn. Binnen 15 minuten kunnen er dan op de IgG lijn of de IgM lijn een streepje zichtbaar worden. De IgG lijn zegt iets over de aangemaakte antistoffen en betekend dat u de ziekte heeft doorgemaakt (al dan niet met ziekteverschijnselen). De IgM lijn zegt iets over de eerste afweer reactie van het lichaam en dat u in het beginstadium zit van de afweer tegen COVID-19. Deze test heeft een specificiteit en nauwkeurigheid van 98% voor de IgG en 96% voor de IgM.

De antistoffen zijn vanaf 2-3 weken na start van de infectie aantoonbaar en blijven aanwezig, ook als de infectie over is. Zo is achteraf vast te stellen of iemand de infectie al heeft gehad. Met de bloedtest kunt u dus weten of u de infectie heeft gehad of er nog midden in zit. Met beide testen kunt u weten of u besmettelijk bent of niet en of u de ziekte al heeft doorgemaakt en daarmee nu resistent bent voor het virus.

Wat wel belangrijk is om te weten is dat er ook mensen zijn die niet ziek worden, maar wel besmet zijn geweest. Het lichaam heeft namelijk ook nog een andere manier om op besmettingen te reageren: via de T lymfocyten. Er worden dan geen IgG of IgM aangemaakt en het virus wordt zonder deze reacties opgeruimd. In dit geval wordt u dus niet of nauwelijks ziek.